فایده و عوارض پلاسما تراپی

اخیرا در خصوص عوارض یا میزان اثر گذاری و مقبولیت پلاسماتراپی تبلیغات و شایعاتی مطرح شده ،از دید نویسنده در مورد امور پزشکی و علمی بهتر است مستند به شواهد و مصادیق علمی صحبت کرد و از مسموعات و شایعات پرهیز کرد که اصطلاحا پزشکان به آن "پزشکی مبتنی بر شواهد" می گویند ، یعنی رجوع به مقالات و  بانکهای اطلاعاتی علمی ،عوارض پروسیجرها و تاییدیه های رسمی و بین المللی یک پروسیجر.

 از آنجاییکه خدمات سلامتی کشورما که در بیمارستانها و مطبها ارائه می شود، عموما متکی به دانش و خواسته یا تجربه شخصی پزشک یا پیراپزشکان است ، می توان ادعا کرد بخش عمده ای از آن با قرائن و شواهد روز دنیا برای مدیریت یک بیماری در بیمارستان یا درمان استاندارد یک بیمار بطور سرپایی انطباق ندارد .بنابر این بدلیل عدم سازوکار علمی بررسی شواهد برای اکثر پروسیجرهای جراحی، تصویربرداری، درمان های جدید سرطان و از جمله زیبایی  بخش عمده ای از این خدمات قابل توجیه نیستند .

اما اتفاقا برای PRP شواهد معتبری بر اثربخشی و مجوز استفاده ان در سایر کشورها هست که جالب توجه است. اگر با زبان انگلیسی آشنایی دارید به شواهد کاربرد این فناوری در کشورهای اروپایی و امریکا در لینکهای سمت چپ صفحه وب مراجعه نمایید

/ 0 نظر / 180 بازدید