شما از یک مطب پوست و زیبایی چه انتظاری دارید؟

چهره ما ، بخشی از هویت ماست که در طول روز به تکرار و تناوب در آینه یا در خیالمان بدان می نگریم. اگرچه سیرت زیبا به از صورت زیباست اما معمولا رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون. پس توجه ما به آنچه در صورتمان و لایه محافظ موجودیت بدنمان یعنی پوست اتفاق می افتد نشانی از توجه ما به خود، هویت و موجودیت ماست و دوست داشتن خود ریشه همه دوست داشتن هاییست که میتواند روزی به دوست داشتن خدا و نقطه اوج یا کمال منجر شود. اگر شما از لکه های پوستی رنج میبرید و بدنبال رفع آن هستید چون پرده سپید درونتان را دوست می دارید و می خواهید نمایه درونتان  یعنی پوست شما هم بی غل و غش باشد ، اگر از افتادگی و چین و چروک صورتتان آزرده اید و آنرا صاف و محکم می خواهید  چون طلب قوام و استواری  چارچوب درونتان یا همان ایگو یا خود هر فرد هستید و مایلید که ظاهرتان چون  ساختار شخصیت و قالب وجودیتان استوار و دارای قوام  باشد، اگر از افتادگی چهره و ابروانتان به پایین و چینهای پیشانی شکایت دارید  چون وجود متعالی و انسانیتان میل به آسمان و بالا دارد و چهره و ابروان فراخ را بیشتر از میل به زمین و مادون دوست میدارد ، ما زیبایی چهره مان را دوست میداریم چون خدایمان زیبایی و زیبایی دوستی را در درونمان نهادینه کرده است و راز آفرینش و خواستن زیبایی را قرین فطرت انسانیمان نموده است پس تا آنجا که در توان داریم سیرتمان را و همپای آن صورتمان را زیبا نگاه داریم.    دکتر مرزبان  

/ 0 نظر / 5 بازدید